Hírek

pont

Tisztelt Előfizetőnk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2017. április 1. napján szolgáltatója személyében változás következik be (az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 133. § alapján). Az Ön új internet szolgáltatója az EuroInternet Kft. (székhely: 4243 Téglás, Malom u. 2. A ép.; cg.: 09-09-028494; adószám: 25847477-2-09, továbbiakban EuroInternet Kft.), ettől a naptól kezdve az Ön lakóhelyén a Com 2 Számítástechnikai Bt. nem nyújt a továbbiakban szolgáltatást.
Az EuroInternet Kft., mint új szolgáltató a továbbiakban megszakítás nélkül, a szolgáltatás lényeges feltételeit nem változtatva, változatlan áron nyújtja Önnek az internet szolgáltatást.
Az Ön egyedi előfizetői szerződésében nem szabályozott kérdésekben 2017. május 1. napjától az EuroInternet Kft. általános szerződési feltételei (www.eurointernet.tv) lesznek irányadóak és a továbbiakban az Ön egyedi szerződésével együtt alkotják a teljes előfizetői szerződést.
A szolgáltató személyében bekövetkezett változás az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 133. §-án és egyéb rendelkezésein, valamint a korábbi és az új szolgáltató közötti szerződésen alapul. A jelen levél a hivatkozott törvény 132. § (4) bekezdése alapján az előfizetői szerződés módosításáról szóló értesítésnek minősül.
Ha Ön határozatlan időre szóló előfizetői szerződéssel rendelkezik, felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha a fenti módosításhoz nem járul hozzá, lehetősége van a jelen értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül a ügyfélszolgálatunkon 4243 Téglás, Malom u. 2. A ép. címen személyesen (vagy írásban meghatalmazott képviselő útján), vagy levélben 4243 Téglás, Malom u. 2. A ép. címre megküldött nyilatkozattal az előfizetői szerződést 8 napos felmondási idővel felmondani.
Ha Önnek határozott időre szóló szerződése van, úgy felmondásra az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. § (5) bekezdése értelmében nincsen joga, mivel a módosítás az előfizetői szerződésében, a határozott időtartamból eredő kedvezményeket nem érinti.
Felhívjuk továbbá szíves figyelmét, hogy a 2017. márciusi számlát még a Com 2 Számítástechnikai Bt.-nek kell megfizetni. Tájékoztatjuk ugyanakkor, hogy 2017. április 1. napját követő időszakra már az EuroInternet Kft. állít ki számlát Ön felé.

Május 1-től az alábbi számlaszámra várjuk befizetéseiket, EuroInternet számlaszáma:
60600156-11138893

Köszönjük a sok éves bizalmukat.

Tisztelettel:
Com 2 Számítástechnikai Bt.

pont

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2016.04.12.-én ( kedden) fejlesztés miatt az internet szolgáltatás több alkalommal is szünetelhet.
Megértésüket köszönjük!

pont

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2016.01.21.-én ( csütörtök) reggel 09:00 és 10:00 között az internet szolgáltatás szünetel, 10-20 perces kiesés várható.
Megértésüket köszönjük!

pont

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2016.01.19.-én ( kedd) 22:30-tól várhatóan 23:00-ig az internet szolgáltatás nem lesz elérhető!!
Megértésüket köszönjük!

pont

2015.12.16 -án (szerdán) 10:00 és 12:00 között Bocskaikert teljes területén az internetszolgáltatás fejlesztés miatt szakaszosan szünetelt.
A fejlesztésnek köszönhetően hamarosan nagyobb sebességű internetcsomagok
lesznek elérhetőek.
Megértésüket köszönjük!

pont

2015. 12. 09. -én (szerdán) 10:00 és 14:30 között Bocskaikert teljes területén az internetszolgáltatás fejlesztés miatt szünetelt.
A fejlesztésnek köszönhetően hamarosan nagyobb sebességű internetcsomagok
lesznek elérhetőek.
Megértésüket köszönjük!

pont